Logo | spisskanovaves.eu

Anketa

Zriadenie vyhradených parkovacích miest v mieste trvalého pobytu

Vážení občania, mesto plánuje v prípade vášho záujmu zriadenie vyhradených parkovacích miest  pre osobné motorové vozidlá na jednotlivých sídliskách mesta.

Mesto pre účely zistenia záujmu a verejnej mienky v oblasti parkovania pripravilo anketu so 4 otázkami. Vyplnením a odpovedaním na anketové otázky máte možnosť vyjadriť svoj názor, prípadne záujem na zriadenie vyhradených parkovacích miest.

Vážime si každý názor, preto Vám vopred ďakujeme za vyplnenie ankety.